รักษามาตรฐานดีเยี่ยม! BCH ติดทำเนียบหุ้น ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

รักษามาตรฐานดีเยี่ยม! BCH ติดทำเนียบหุ้น ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

0

รักษามาตรฐานดีเยี่ยม! BCH ติดทำเนียบหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

        “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH และคุณพรสุดา หาญพาณิชย์ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน BCH พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบประกาศนียบัตร Certificate of ESG100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน)

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

        โดยประกาศนียบัตรดังกล่าว ทำให้ BCH ได้เข้าไปอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2566 สืบเนื่องจาก บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินและคัดเลือดจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2566 โดยสถาบันไทยพัฒน์

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

        ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ กล่าวว่า “บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมและคุณค่าที่ยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร รวมทั้งการมีระบบการตรวจสอบที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

        ทั้งนี้การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล(ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานถวาย “วัดพรหมคุณาราม” รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา

ยอดหดเข้าไทยห่างไกลยอดเดิม! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” อ่านเกม “ฟรีวีซ่าจีน” อาจไม่ค่อยได้ผล เศรษฐกิจขาลง ประชาชนงดออกนอกประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่เกียรติคุณ ให้แก่ “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” ผู้ให้การสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม มูลนิธิกาญจนบารมี

รักษามาตรฐานดีเยี่ยม! BCH ติดทำเนียบหุ้น ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

เครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการบริหาร! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” รับรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023”

“ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” ได้รับคัดเลือกเป็น “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี 2566

มอบเงินต่อเนื่อง! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” บริจาคเงิน 3 ล้านสมทบทุน “มูลนิธิกาญจนบารมี”

Comments