พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่เกียรติคุณ ให้แก่ “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” ผู้ให้การสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม มูลนิธิกาญจนบารมี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่เกียรติคุณ ให้แก่ “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” ผู้ให้การสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม มูลนิธิกาญจนบารมี

0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่เกียรติคุณ ให้แก่ “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” ผู้ให้การสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม มูลนิธิกาญจนบารมี

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิกาญจนบารมีและผู้สนับสนุน เฝ้าฯ ในโอกาสน้อมเกล้าฯ ถวายขบวนรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ ประกอบด้วย รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ประสิทธิภาพสูง 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 คัน, รถนิทรรศการเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน, รถสาธิตและการสอนตรวจเต้านม จำนวน 2 คัน และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน รวมจำนวน 10 คัน เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิกาญจนบารมี

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

        ในโอกาสนี้ “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” หนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส มูลนิธิกาญจนบารมี ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณ

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

        เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แห่ยินดีคุณพ่อพี่พีท! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม” รับรางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติผู้ทรงคุณค่า” ประจำปี 2566

ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน! BCH รับใบประกาศนียบัตร CAC รับรองความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ

“ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานถวาย “วัดพรหมคุณาราม” รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา

ยอดหดเข้าไทยห่างไกลยอดเดิม! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” อ่านเกม “ฟรีวีซ่าจีน” อาจไม่ค่อยได้ผล เศรษฐกิจขาลง ประชาชนงดออกนอกประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่เกียรติคุณ ให้แก่ “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” ผู้ให้การสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม มูลนิธิกาญจนบารมี

รักษามาตรฐานดีเยี่ยม! BCH ติดทำเนียบหุ้น ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

เครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการบริหาร! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” รับรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023”

Comments