“ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานถวาย “วัดพรหมคุณาราม” รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา

“ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานถวาย “วัดพรหมคุณาราม” รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา

0

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานถวาย วัดพรหมคุณาราม” รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” น้อมนําไปถวายแด่พระสงฆ์ ผู้อยู่จําพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพรหมคุณาราม รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ผ้ากฐินพระราชทาน

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ผ้ากฐินพระราชทาน

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ผ้ากฐินพระราชทาน

        ซึ่งบรรยากาศภายในงานอุ่นหนาฝาคลั่งไปด้วยกัลยานมิตรที่ตั้งใจมาสร้างพลังบุญ ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ผ้ากฐินพระราชทาน

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ผ้ากฐินพระราชทาน

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ผ้ากฐินพระราชทาน

        โดยมียอดกฐินรวมทั้งสิ้น 127,001 USD หรือ 4,572,036 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างผนังกำแพงพระสุวรรณเจดีย์พุทธสถาน 

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ผ้ากฐินพระราชทาน

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ผ้ากฐินพระราชทาน

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ผ้ากฐินพระราชทาน

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ผ้ากฐินพระราชทาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แห่ยินดีคุณพ่อพี่พีท! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม” รับรางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติผู้ทรงคุณค่า” ประจำปี 2566

ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน! BCH รับใบประกาศนียบัตร CAC รับรองความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ

“ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานถวาย “วัดพรหมคุณาราม” รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา

ยอดหดเข้าไทยห่างไกลยอดเดิม! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” อ่านเกม “ฟรีวีซ่าจีน” อาจไม่ค่อยได้ผล เศรษฐกิจขาลง ประชาชนงดออกนอกประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่เกียรติคุณ ให้แก่ “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” ผู้ให้การสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม มูลนิธิกาญจนบารมี

รักษามาตรฐานดีเยี่ยม! BCH ติดทำเนียบหุ้น ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

เครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการบริหาร! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” รับรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023”

Comments