เครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการบริหาร! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” รับรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023”

เครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการบริหาร! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” รับรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023”

0

เครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการบริหาร! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” รับรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023”

        ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลเกียรติยศ THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023 ประเภทอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ รางวัลแห่งการเชิดชูเกียรติสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี จัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมอเฉลิม THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023

หมอเฉลิม THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023

            ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

หมอเฉลิม THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023

หมอเฉลิม THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023

         นอกจากนี้ Hall of fame ภายในงานได้มีโค้ดคำพูดของ “หมอเฉลิม” ไว้ว่า “การพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และทนต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยามวิกฤตมองหาโอกาสนั้นให้เจอ และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพส่งมอบให้แก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว”

หมอเฉลิม THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023

หมอเฉลิม THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023

        นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เปรียบเสมือนเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการบริหาร ท่ามกลางความภาคภูมิใจของทุกคนในครอบครัวที่ไปร่วมแสดงความยินดี 

CEO

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แห่ยินดีคุณพ่อพี่พีท! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม” รับรางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติผู้ทรงคุณค่า” ประจำปี 2566

ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน! BCH รับใบประกาศนียบัตร CAC รับรองความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ

“ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานถวาย “วัดพรหมคุณาราม” รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา

ยอดหดเข้าไทยห่างไกลยอดเดิม! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” อ่านเกม “ฟรีวีซ่าจีน” อาจไม่ค่อยได้ผล เศรษฐกิจขาลง ประชาชนงดออกนอกประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่เกียรติคุณ ให้แก่ “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” ผู้ให้การสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม มูลนิธิกาญจนบารมี

รักษามาตรฐานดีเยี่ยม! BCH ติดทำเนียบหุ้น ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

เครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการบริหาร! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” รับรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023”

Comments