มอบเงินต่อเนื่อง! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” บริจาคเงิน 3 ล้านสมทบทุน “มูลนิธิกาญจนบารมี”

มอบเงินต่อเนื่อง! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” บริจาคเงิน 3 ล้านสมทบทุน “มูลนิธิกาญจนบารมี”

0

มอบเงินต่อเนื่อง! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” บริจาคเงิน 3 ล้านสมทบทุน “มูลนิธิกาญจนบารมี”
        26 เมษายน 2566 ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เดินทางไปมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิกาญจนบารมี จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ณ มูลนิธิกาญจนบารมี อาคาร 4 ชั้น 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

        โดยการสมทุบทุนในครั้งนี้เป็นการสมทบทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ซึ่งจะทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตรวจพบโรคได้เร็วและสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

        ทั้งนี้ จากการศึกษาของ Global Cancer 2020 พบว่า มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งเต้านมที่พบบ่อยที่สุด โดยทั่วโลกมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ปีละ 2.26 ล้านคน ส่วนในประเทศไทยมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในเพศหญิง และอาจพบบ้างในเพศชาย โดยพบมะเร็งเต้านมรายใหม่ถึง 22,158 รายต่อปี

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แห่ยินดีคุณพ่อพี่พีท! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม” รับรางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติผู้ทรงคุณค่า” ประจำปี 2566

ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน! BCH รับใบประกาศนียบัตร CAC รับรองความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ

“ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานถวาย “วัดพรหมคุณาราม” รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา

ยอดหดเข้าไทยห่างไกลยอดเดิม! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” อ่านเกม “ฟรีวีซ่าจีน” อาจไม่ค่อยได้ผล เศรษฐกิจขาลง ประชาชนงดออกนอกประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่เกียรติคุณ ให้แก่ “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” ผู้ให้การสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม มูลนิธิกาญจนบารมี

รักษามาตรฐานดีเยี่ยม! BCH ติดทำเนียบหุ้น ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

เครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการบริหาร! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” รับรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023”

Comments