ต่อรอบที่ 6! ศบค. มีมติ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง 31 ต.ค. 63 

ต่อรอบที่ 6! ศบค. มีมติ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง 31 ต.ค. 63 

3

ต่อรอบที่ 6! ศบค. มีมติ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง 31 ต.ค. 63 
        วันนี้ 28 กันยายน 2563 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
มีมติให้ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไป อีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563 เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากเดิมที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2563 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ศบค.

        โดยนับเป็นการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รอบที่ 6 ตั้งแต่มีการประกาศใช้ครั้งแรก เมื่อ 26 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ศบค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments