บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญและบวงสรวงท้าวมหาพรหมเนื่องในโอกาสครบวาระ 70 ปี

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญและบวงสรวงท้าวมหาพรหมเนื่องในโอกาสครบวาระ 70 ปี

2.5

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญและบวงสรวงท้าวมหาพรหมเนื่องในโอกาสครบวาระ 70 ปี

         “ดร.อัญชลิน พรรณนิภา และ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหมและพระพิศเนศร เนื่องในโอกาส วันสถาปนาบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) ครบวาระ 70 ปี และพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ โดยมี พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

อ่านข่าวต่อ:“ทีคิวเอ็ม”ร่วมสนับสนุนการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญและบวงสรวงท้าวมหาพรหมเนื่องในโอกาสครบวาระ 70 ปี

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญและบวงสรวงท้าวมหาพรหมเนื่องในโอกาสครบวาระ 70 ปี

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญและบวงสรวงท้าวมหาพรหมเนื่องในโอกาสครบวาระ 70 ปี

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญและบวงสรวงท้าวมหาพรหมเนื่องในโอกาสครบวาระ 70 ปี

       ทั้งนี้ในงานได้มีบุคคลที่มีความสำคัญได้มาร่วมในพิธีดังกล่าวดังนี้

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

นางสาวรัตนา พรรณนิกา ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)

นายอำพน อ้นเอี่ยม ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)

นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)

ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์ ประธานบริหารทรานส์ฟอร์เมชั่น (CTO)

นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ ประธานบริหารพัฒนาธุรกิจ (CBDO)

นายนิคม จันคง รองประธานบริหาร สายงานสินไหมและกฎหมาย

นายคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหาร สายงานการตลาด

นายไกรสิงห์ อุชชิน รองประธานบริหาร สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร

นางสาวปัทมา อัศวขจรสกุล รองประธานบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล

นายธีรภัทร ศรีสติ รองประธานบริหารสายงานเทคโนโลปีสารสนเทศเละการสื่อสาร

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญและบวงสรวงท้าวมหาพรหมเนื่องในโอกาสครบวาระ 70 ปี

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญและบวงสรวงท้าวมหาพรหมเนื่องในโอกาสครบวาระ 70 ปี

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญและบวงสรวงท้าวมหาพรหมเนื่องในโอกาสครบวาระ 70 ปี

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญและบวงสรวงท้าวมหาพรหมเนื่องในโอกาสครบวาระ 70 ปี

        สำหรับรายนามเจ้าหน้าที่บริษัทและบริษัทในเครือที่ได้มาร่วมในพิธีดังกล่าวได้แก่

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

บริษัท แคสแมท จำกัด

บริษัท ที เจ เอ็น อินซัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัท อีซี่ เลนดิ้ง จำกัด

บริษัท ทีคิวซี จำกัด

บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัท ทีโอ 2020 จำกัด

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชัวร์ครับ.คอม จำกัด

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญและบวงสรวงท้าวมหาพรหมเนื่องในโอกาสครบวาระ 70 ปี

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญและบวงสรวงท้าวมหาพรหมเนื่องในโอกาสครบวาระ 70 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 TQMalpha เปิดตัวสินเชื่อ"หมีเงิน" พร้อมบริการพิเศษDelivery Service ที่ให้บริการถึงบ้าน

“ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา” อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานถวายวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาทเพื่อ สมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” เพื่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญและบวงสรวงท้าวมหาพรหมเนื่องในโอกาสครบวาระ 70 ปี

TQMalpha สุดยิ่งใหญ่ ดึง “ญดา นริลญา” พาไป “จิบกาแฟแลประกัน”   

“ทีคิวเอ็ม”ร่วมสนับสนุนการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023

“ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทีคิวเอ็ม อัลฟา รับรางวัล  “สุดยอดซีอีโอรุ่นใหญ่” จาก  “สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ” 

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments