“สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย” ค้าน พ.ร.บ.ภาพยนตร์และเกม ฉบับใหม่ ชี้ควบคุมมากกว่าเดิมค่าธรรมเนียมแพงขึ้น  

“สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย” ค้าน พ.ร.บ.ภาพยนตร์และเกม ฉบับใหม่ ชี้ควบคุมมากกว่าเดิมค่าธรรมเนียมแพงขึ้น  

3.5

“สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย” ค้าน พ.ร.บ.ภาพยนตร์และเกม ฉบับใหม่ ชี้ควบคุมมากกว่าเดิมค่าธรรมเนียมแพงขึ้น  
       สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยออกแถลงการณ์คัดค้านกับ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และเกม ที่มีการร่างใหม่โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพ เพราะเป็นการ "ควบคุม" ภาพยนตร์และเกมมากกว่าเดิม และไม่ได้แก้ปัญหาอย่างถูกจุด หากมีการใช้จริง จะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม ภาพยนตร์ไทย และเกมไทยมากกว่าเดิม

อ่านต่อ:“สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย” ร่อนจดหมายจี้สมาพันธ์ ...

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

         ในร่าง พ.ร.บ. มีการระบุถึงค่าธรรมเนียมเมื่อส่งภาพยนตร์ไปพิจารณาเรตติง ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่แพงขึ้น เป็นนาทีละ 100 บาท นั่นเท่ากับว่า ถ้าหนังมีความยาว 2 ชั่วโมง ต้องเสียค่าธรรมเนียม 12,000 บาทเลยทีเดียว ซึ่งกระทบกับนักทำหนังอิสระ (พ.ร.บ.ใช้ปัจจุบันของปี 2551 เสียนาทีละ 50 บาท)

ค้าน พรบ ภาพยนตร์

ค้าน พรบ ภาพยนตร์

ใจความโดยย่อดังนี้ 
       เนื่องด้วย สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย , สมาคมนักลำดับภาพ (ประเทศไทย) , กลุ่มผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์อิสระ รวมถึงภาคีผู้ประกอบวิชาชีพด้านภาพยนตร์ ได้เข้าร่วมหารือถึงแนวทางการแก้ไข พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566  ซึ่งเดิมทีพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นยังมีปัญหาในการใช้งานอยู่หลายจุด ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการสร้างภาพยนตร์ ความไม่อัพเดตตามสถานการณ์วงการภาพยนตร์ที่ขยายขอบเขตการผลิตไปไกลกว่าที่บรรจุในข้อกฏหมายเดิม รวมไปถึงท่าทีข้อกฎหมายที่ให้น้ำหนักกับการควบคุมมากกว่าการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้วงการภาพยนตร์ไทยเติบโตได้อย่างที่ควรจะเป็น 

          สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย , สมาคมนักลำดับภาพ (ประเทศไทย) , กลุ่มผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์อิสระ และภาคีผู้ประกอบวิชาชีพภาพยนตร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เร่งแก้ไขข้อกฎหมายภาพยนตร์จนนำมาสู่ร่าง “พระราชบัญญัติภาพยนตร์และเกม พ.ศ….” โดยเปิดรับความเห็นจากผู้ประกอบการ ผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งในวงการภาพยนตร์และเกม ซึ่งได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นมาเป็นระยะแล้วนั้น 

        อย่างไรก็ตาม หลังผ่านการหารือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนมาหลายครั้งเพื่อการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และเกม พ.ศ…. เราพบว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังคงไม่แก้ไขใจความสำคัญของร่างพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์วงการภาพยนตร์ไทยและสถานการณ์โลกอย่างที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวยังให้ความสำคัญกับ “การควบคุม” ภาพยนตร์และเกมมากขึ้นกว่าเดิม จนทำให้หากร่างพระราชบัญญัตินี้ผ่านกระบวนการจนนำมาใช้งานจริง อาจส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของทั้งวงการภาพยนตร์ไทยและวงการเกมไทยที่ต่างมีศักยภาพในการสร้างรายได้เข้าประเทศด้วยวิถีทางพัฒนาอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน และต่างต้องการการสนับสนุนด้วยแนวทางเป็นของตัวเอง 

        ด้วยเหตุนี้ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย , สมาคมนักลำดับภาพ (ประเทศไทย)  , กลุ่มผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์อิสระ และภาคีผู้ประกอบวิชาชีพภาพยนตร์ จึงเห็นพ้องกันว่า เราไม่อาจยอมรับร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และเกม พ.ศ…. อันมีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพได้  

ค้าน พ.ร.บ.ภาพยนตร์และเกม ฉบับใหม่

ค้าน พ.ร.บ.ภาพยนตร์และเกม ฉบับใหม่

        โดยสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย , สมาคมนักลำดับภาพ (ประเทศไทย)  , กลุ่มผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์อิสระ และภาคีผู้ประกอบวิชาชีพภาพยนตร์  ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่งในการเร่งแก้ไขข้อกฎหมายภาพยนตร์เป็นอย่างดี และทางสมาคมฯ พร้อมให้ความร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ในอนาคตอย่างเต็มความสามารถ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments