“มิสแกรนด์” ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นเพิ่มทุน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

“มิสแกรนด์” ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นเพิ่มทุน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

0

“มิสแกรนด์” ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นเพิ่มทุน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
       บมจ.มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MGI) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 28.57 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังขาย IPO และจะเข้าจดทะเบียนในหมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

อ่านต่อ:แซ่บแหวกลมหนาว “หนูดี อรปรียา” รอง 3 มิสแกรนด์ไทย

มิสแกรนด์ไทยแลนด์

มิสแกรนด์ไทยแลนด์​​​​​​

       บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินจากการระดมทุนไปใช้ซื้ออาคารและปรับปรุงเพื่อเป็นอาคารสำนักงานใหม่ราว 180 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนขยายธุรกิจการขายสินค้าและบริการ , ลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า และผลิตรายการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ในทุกช่องทาง 50 ล้านบาท, ลงทุนพัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ (IT) 20 ล้านบาทส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

       MGI ดำเนินธุรกิจจัดการประกวดนางงามมิสแกรนด์ เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงให้บริษัทเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บริษัทต่อยอดในการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ

       1. ธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคทั้งที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ได้แก่ Miss Grand MGI และ NangNgam รวมถึงสินค้าอื่น ๆ โดยสินค้าอุปโภค ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกาย กลุ่มของใช้ส่วนบุคคล กลุ่มน้ำหอม กลุ่มเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ในขณะที่สินค้าบริโภค ได้แก่ กลุ่มอาหารและอาหารเสริม

       2. ธุรกิจประกวดนางงามมิสแกรนด์ (Pageant) ซึ่งบริษัทจะส่งนางงามที่ได้ตำแหน่งมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับนานาชาติ คือ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล รวมถึงส่งนางงามอันดับรองลงมาไปประกวดนางงามระดับนานาชาติ อาทิ Miss Intercontinental, Miss Tourism International หรือเวทีอื่น

มิสแกรนด์ไทยแลนด์

มิสแกรนด์ไทยแลนด์

       3. ธุรกิจสื่อและบันเทิง (Media and X-Periences) ธุรกิจสื่อ (Media) : เป็นธุรกิจซื้อเวลาออกอากาศ (Airtime) รายการที่มีชื่อเสียง ได้แก่ รายการทูเดย์โชว์ ครัวคุณต๋อย เพชรรามา เป็นต้น ไปขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจจะโฆษณาสินค้า ส่วนธุรกิจบันเทิง (X-Periences) : เป็นธุรกิจจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กลุ่มลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับนางงามและศิลปินของบริษัท ตัวอย่างเช่น การจัดคอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชน, MGT x ระเบียบวาทศิลป์, Meet & Greet เป็นต้น

       4. ธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน (Artist) สืบเนื่องจากการประกวดนางงามมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ และมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยบริษัทจะทำสัญญากับผู้ชนะการประกวดให้เป็นศิลปินในสังกัดเพื่อทำงานต่างๆ ได้แก่ งานรีวิวสินค้า พิธีกร โชว์ตัว เดินแบบ แสดงภาพยนตร์ เป็นต้น นอกจากนั้นงเปิดรับศิลปินที่ไม่ได้มาจากการประกวดแต่มีความสามารถเข้ามาเป็นศิลปินของบริษัทอีกด้วย ศิลปินของบริษัท ตัวอย่างเช่น นางสาวอิงฟ้า วราหะ, นางสาวชาล็อต ออสติน, Miss Isabella Menin

มิสแกรนด์ไทยแลนด์

มิสแกรนด์ไทยแลนด์​​​​​​

          ณ วันที่ 30 ก.ย.65 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 210 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 150 ล้านบาท โครงสร้างผู้ถือหุ้นมี นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ถือหุ้น 60% หลัง IPO จะลดเหลือ 42.86% และ นายรัชพล จันทรทิม 40% จะลดเหลือ 28.57%

       ผลประกอบการช่วงปี 62-64 บริษัทมีรายได้รวม 132.40 ล้านบาท 338.76 ล้านบาท และ 334.93 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิ 10.79 ล้านบาท 44.81 ล้านบาท และ 29.01 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่งวด 9 เดือนแรกของปี 65 มีรายได้ 221.77 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 36.59 ล้านบาท

       ล่าสุดบริษัทมีสินทรัพย์รวม 169.36 ล้านบาท หนี้สินรวม 76.21 ล้านบาท และ ส่วนผู้ถือหุ้น 93.15 ล้านบาท

       บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มิสสน. คนต่อไป! “บอสณวัฒน์” เข้าแจ้งความเกรียนคีย์บอร์ดด่า “อิงฟ้า” ลั่น! เอาผิดให้ถึงที่สุด

“ณวัฒน์” เผยสาเหตุเลือก “อุ้ม ทวีพร” มงลง ทั้งที่เคยดราม่า ปรี๊ดแตกกลางไลฟ์

“บอสณวัฒน์” ฟาดเดือด “รัก สุลักษณ์” คนละระดับกับ “อิงฟ้า” บอกไม่ต้องคุยเยอะ เจ็บคอ

“ณวัฒน์” ฟาด! เตรียมส่ง “บิวตี้” ประกวดเวทีโลกแทน “หนูดี” ลั่นอย่าเลียนแบบ 3 นางงามดราม่า

“ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”  ทุ่มสุดตัวลงทุนทำ MGI HALL 

“มิสแกรนด์” ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นเพิ่มทุน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

“บิ๊กเอ็ม” เล่าละเอียดดราม่าล็อตเตอรี่ เผยถูกหลอกใช้ คิดไม่ทัน

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments