เปิด Timeline ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน 12-18 ปี ทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ

เปิด Timeline ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน 12-18 ปี ทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ

0

เปิด Timeline ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน 12-18 ปี ทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ
        ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ข้อมูลถึงแนวทางการฉีดวัคซีน COVID-19 ไฟเซอร์ ให้กับนักศึกษาอายุ 12-18 ปีพร้อมแจง Timeline ดังนี้

นักเรียน ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียน ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ กระทรวงศึกษาธิการ

10 - 17 ก.ย. 64
โรงเรียน/สถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน

17 - 22 ก.ย. 64
โรงเรียน/สถานศึกษา จัดประชุมทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลผู้ปกครอง ในการฉีดวัคซีนเด็ก 12-18 ปี

21-24 ก.ย. 64
โรงเรียน/สถานศึกษา เชิญผู้ปกครองลงนามแจ้งความประสงค์ (ยินยอม)ให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

นักเรียน ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ กระทรวงศึกษาธิการ

25 ก.ย. 64
โรงเรียน/สถานศึกษา นำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียน ที่จะรับวัคซีนไฟเซอร์ แก่ ผอ.สพม./อศจ. แล้วนำส่ง ศธจ.

26 ก.ย. 64
ศธจ./ผอ.สพม./อศจ./ผู้แทนหน่วยงานในจังหวัด ประชุมสรุปจำนวนและรายชื่อนักเรียน เพื่อนำส่ง ศธจ.

28-30 ก.ย. 64
ศธจ. วางแผนการรับเข้าวัคซีน และกำหนดการฉีดวัคซีนรายโรงเรียน

นักเรียน ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ กระทรวงศึกษาธิการ

1 ต.ค. 64
โรงเรียน/สถานศึกษา รับทราบกำหนดการฉีดวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่

4 ต.ค. 64
เริ่มการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียน ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments