“แอนนา เสือ” เปิดความหมายชุดไทยจักรีและ “จารุนารีเทวีศรีจุฬาลักษณ์ ” 

“แอนนา เสือ” เปิดความหมายชุดไทยจักรีและ “จารุนารีเทวีศรีจุฬาลักษณ์ ” 

0

“แอนนา เสือ” เปิดความหมายชุดไทยจักรีและ “จารุนารีเทวีศรีจุฬาลักษณ์ ” 
       “แอนนา เสืองามเอี่ยม” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022 เปิดภาพชุดไทยจักรีและ ชุดไทยประเพณีสำหรับสตรีสวมใส่ในงานพิธีหรือพระราชพิธีสำคัญเช่นลอยกระทง เป็นนางนพมาศเป็นต้น 
 
อ่านต่อ: “แอนนา เสืองามเอี่ยม” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022 เยือน ...

แอนนา เสืองามเอี่ยม

แอนนา เสืองามเอี่ยม

   โดยเธอบรรยายชุดไทยจักรีว่า 
 ชุดไทยจักรี เป็น1ใน8 ชุดไทยพระราชนิยมในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยใช้ชื่อชุดมาจากพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆ เป็นการรวบรวมชุดแต่งกายประจำชาติ ของ สตรีไทย สวมใส่ ใน งานพิธี หรือ งานพระราชพิธีต่างๆ ภายหลังมีการประยุกต์เพื่อต่อยอดและให้สอดคล้องกับยุคสมัย เป็นการสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไป การถ่ายแบบครั้งนี้จึงชุดไทยจักรีประยุกต์ชุดนี้ เพื่อสื่อให้เห็นถึงความงามแบบไทยและทันสมัยแบบสากล
       ส่วนอีกชุดเป็นชุดไทยประยุกต์ แต่งขึ้นเป็นท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ตามจินตนาการเพื่อสวมใส่ในประเพณีลอยกระทง โดยแอนนา อธิบายว่า 
       “จารุนารีเทวีศรีจุฬาลักษณ์ ” หญิงผู้มีความงามผุดผ่องดุจทองคำ อันเป็นความงามตามจินตนิยมที่ปรากฏในสมุดข่อยสมัยอยุธยาตอนกลาง เกิดเป็นแรงบันดาลใจ ให้อาจารย์ธนิต พุ่มไสว ผู้ก่อตั้งภูษาผ้าลายอย่าง ออกแบบการแต่งกายนี้ให้เสริมส่งความงาม ทั้งใบหน้าและเรือนร่างของแอนนา เป็นการถ่ายทอดศิลปะการแต่งกายที่มีมาแต่โบราณให้เป็นที่ประจักษ์ตามจินตนิยม

 

แอนนา เสืองามเอี่ยม

แอนนา เสืองามเอี่ยม

กล่าวคือ นุ่งผ้าเขียนลายทอง “ลายหิมพานต์” ที่เขียนด้วยยางมะเดื่อ แล้วปิดทองคำแท้ทั้งผืน พันเคียนอกด้วยผ้าสีเหลืองหรดาล สวมเครื่องประดับ อันมี กรองคอ สังวาลย์ ทับทรวง ปั้นเหน่ง พาหุรัด กำไล ต่างหู สวมศิราภรณ์ด้วยกรอบพักตร์ (กระบังหน้า) รัดผมด้วยเกี้ยว แล้วปักปิ่น ซึ่งผมทรงนี้เรียกว่า โองโขดง หรือโซงโขดง แปลว่าเกล้าสองพับ เป็นทรงผมที่นิยมมากในสมัยสุโขทัย ถึง อยุธยา

แอนนา เสืองามเอี่ยม

แอนนา เสืองามเอี่ยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments